За осъществяване на технологично-производствения процес, фирмата разполага с производствени площи, с кранови пътища с телфери с товароподемност до 8 тона и централно снабдяване с кислород и газ за заваряване в защитна газова среда.

 

Тя разполага с производствена база, оборудвана за производство на метални конструкции, елементи и окомплектовка за строително-монтажни работи и складова база. Фирмата инвестира собствени финансови средства за оборудване на производствената си база и за обучение на висококвалифициран инженерно-технически персонал.Всичко това ни дава възможност да предложим на своите клиенти идея и да я изпълним.