"Профи-Промеко" ЕООД е основана през 2010 година в гр. София с основен предмет на дейност: производство на метални изделия и конструкции.
Дружеството се е специализирало в производство на прецизни носещи стоманени конструкции от клас ЕХСЗ (съгласно EN 1090-2), фасади на сгради изработени от стомана S235, S275, S355 (съгласно EN 1090-2, таблица 2 и 3) и от неръждаема стомана (според EN 1090-2, таблица 4). Процесът на изработка на металните конструкции започва с проектирането на същите, като в този процес фирмата работи съвместно с доказани професионалисти на международния пазар.

Екипът на "Профи-Промеко" ЕООД е изграден от специалисти с богат професионален опит. Стилът на работа се характеризира с новаторство и гъвкавост при реализиране на проектите и е основа за респектиращото качество на крайния продукт. Служителите имат дългогодишен професионален опит, притежават нужната квалификация, умения и ценз. Фирмата изпълнява не само традиционни метални конструкции за строителството, а сме специализирани в изграждането на проекти с висока сложност. За сравнително кратко време, благодарение на упорита работа, създадени контакти, правилни решения за всеки конкретен случай, както и доброто сътрудничество с нашите партньори, е реализирала успешни проекти в България и в чужбина.

Фирмата "Профи-Промеко" ЕООД е сертифицирана по ЕО норми:
1. ЕО сертификат - Съответствие на производствения контрол - 2451-CPR-EN 1090-2014.1432.001
2. Сертификат за заваряване - GSIHal - EN 1090-2.00148.2013.001
Клас на изпълнение - ЕХСЗ, съгласно EN 1090-2
Заваръчни процеси - 111, 135 и 141

  ЕО сертификат - Съответствие на производствения контрол - 2451-CPR-EN 1090-2014.1432.001Сертификат за заваряване - GSIHal - EN 1090-2.00148.2013.001